Türkiye Erzrum - Erzurum Hakkında - Erzurum Bilgileri - Erzurum İlçeleri
  Erzurum Camileri
 

Erzurum Camileri


Bardız Camîî (Şenkaya)


Şenkaya ilçesindeki Bardız Kalesinin yanında bulunuyor. Mimar Sertzade Molla Ahmet Ali 1748'de yaptırmıştır. Cami kesme taştan kare planlı ve tek kubbelidir.Duvarlarındaki uzantı ve izlerden daha önce, şu anda mevcut olmayan son cemaat yerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Giriş kapısı sivri kemerlidir ve iki yanında da birer iniş bulunmaktadır.İbadet mekanını üzerini örten kubbe trompludur. Dıştan sekizgen bir kasnak üzerine kubbe oturtulmuştur.
Mihrap mukarnaslı ve geometrik süslemelidir. İbadet mekanını aydınlatan pencereler üzerinde sülüs yazı ile halifelerin isimleri yazılıdır.
Minaresi kesme taş kaide üzerine tuğladan tek şerefeli ve yuvarlak gövdelidir.Çarşı Camîî ( Tuğrulşah - Aşkale )
 

Erzurum İspir İlçesinde Çarçı içerisinden olan bu camiyi Emir Atabey Erdemşah, Tuğrul şah adına 1200-1225 yılında yaptırmıştır.Cami dikdörtgen planlı olup üzeri dört ağaç sütunun taşıdığı toprak bir damla örtülüdür.
Mihrabı dışa taşkın olup mukarnas bezemelidir.Ahşap mihberi dönemini yansıtan ilginç yapısı vardır.
Kare kaideli tuğla gövdeli minaresi tek şerefelidir.Ayrıca tunç kapıları orjinal olup caminin en ilginç bölümüdür.
Narmanlı Camîî


Narman İlçesinde bulunan Narmanlı Camii, kitabesinden öğrenildiğine göre Sultan I.Mahmut döneminde Narmanlı Yusuf Efendi tarafından 1738 yılında yaptırıldı.
Cami kare planlı olup, üzeri trompların yardımı ile merkezi bir kubbeyle örtülüdür. Caminin önünde altı yuvarlak taş sütunun taşıdığı beş kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır.


Çataksu Köyü Camîî
 

Olur ilçe merkezine 40km uzaklıkta bulunan Çataksu köyündendir. 17. ve 18. yüzyıllarda AhılkelekAhıska asıllı Türk Beylerinin Tavusker'de oturdukları bilinmektedir.
17. yüzyılda bu beyler tarafından yaptırılmış bir saray, bir hamam, badanken tarzında bir türbe ve çoğunluğu ahşap malzemeden yapılmış bir cami, bu külliyeyi oluşturmaktadır.Arslan Paşa Camîî
 Oltu ilçesinde, Oltu Çayı kenarında yer alan Camii 1664 yılında Çıldır Atabeklerinden Kars Muhafızı Arslan Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Camii bir külliye bünyesinde planlanmış, ancak doğudaki medrese hücreleri dışında, külliyelerin diğer elemanları yıkılmıştır. Kesme taştan inşa  edilen cami, üç gözlü bir son cemaat yeri ve tek kubbe ile örtülü bir ibadet alanından oluşmaktadır. Yer yer süsleme unsurlarıyla zenginleştirilerek cami, plan ve mimarisiyle, Erzurum'daki Lala Mustafa Paşa, Gürcükapı camilerine benzemekte olup, Osmanlı sanatındaki tek kubbeli camilerin Doğu Anadolu'daki en güzel temsilcilerinden biridir.

 
 

Ulu Camîî ( Alaaddin Cami )
 

İçten dıştan düzgün kesme taştan yapılmış kare planlı bir yapıdır. Vakıf kayıtlarına göre cami, 1734 yılında Alaaddin Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Kare planlı yapıyı dokuz küçük kubbe örtmektedir.
Ortadaki kubbe dıştan pramidal bir külah ile örtülüdür.Diğer kısımları düzdür.
Son cemaat yeri yoktur.Caminin minaresi sıra ile iki renkli taş kullanılarak inşa edilmiş olup, canlı bir görünüşe sahiptir. 
  Bugün 1 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=